X

پایان نامه ها

د

دکتر کوروش سایه میری

 

 

عنوان

دانشجو

ورودی

سمت

تاريخ دفاع

1

مقایسه اثربخشی هورمون رشد تستسترون و داروهای مهارکنندهآروماتاز بر افزایش قد در کودکان مبتلا به کوتاهی قدی آدیوپاتیک به روش متا آنالیز شبکه ای با رویکرد مدل خطی تعمیم یافته

سمیرا شیری

951

استاد راهنما

31/6/98

2

مقایسه اثربخشی سه دارو رزوستاتین، آتروستاتین و سیموستاتین بر روی لیپیدهای چربی با استفاده از روش متاآنالیز شبکه ای بیزی

آسو یزدانی

951

استاد راهنما

26/6/99

3

پیش بینی بروز خودکشی در استان ایلام با استفاده از مدل فضایی-زمانی

سارا ناصری

951

استاد راهنما

دفاع نکرده

4

بررسی عوامل موثر بقا بیماران سرطان پستان با استفاده از مدل های چند حالتی

خدیجه ممشلی

961

استاد راهنما

24/6/98

5

پیش بینی زمان های بقای سرطان تخمدان: مقایسه روش های پارامتریک و جنگل های بقای تصادفی

مریم دلدار فروتقه

961

استاد راهنما

29/5/99

6

پیش بینی دیابت نوع دو با استفاده از ریسک فاکتورهای شناخته شده آن به وسیله رگرسیون جمعی

حمزه زنگنه

961

استاد راهنما

26/6/99

7

پیش بینی روند ابتلا به کووید -19 در ایران با استفاده از مدل های آماری

احسان قاسمی

971

استاد راهنما

در حال اجرا